Ridsportens Trygghetspris (Foto: Roland Thunholm)

191201 Friends Arena Trygghetspris Photo: Roland Thunholm Code: 718 35


Nyckelord:
Elin Fernqvist, Ridsportens trygghetspris, Trygga ledare, Trygghetspris
Fotograf :
Roland Thunholm
Fotodatum:
2019-12-01
ID:
10132
Created:
2020-06-09

Användarvillkor

Dessa användarvillkor är bindande för alla användare. Läs mer om våra användarvillkor här.

  • Bilder och dokument från Svenska Ridsportförbundets bildbank kan användas för att illustrera texter och presentationer om svensk ridsport. Bilderna får inte användas i kommersiella sammanhang, som i annonser eller marknadsföring av produkter eller tjänster.
  • I samband med användningen av en bild ska fotografens namn anges på följande sätt: fotografens namn/ridsport.se.
  • För att kunna använda bilder från Svenska Ridsportförbundets bildbank ska användarvillkoren accepteras. En bild från Svenska Ridsportförbundets bildbank får inte överföras till tredje part.
  • Den nedladdade bilden får bara användas en gång. Om bilden ska användas igen måste den hämtas på nytt, eftersom nya villkor kan vara tillämpliga för bilden.
  • Den person, firma eller organisation som använder en bild från Svenska Ridsportförbundets bildbank ansvarar för att användandet sker i överensstämmelse med användarvillkoren.