Användarvillkor

Godkännande av användarvillkoren innebär att användaren har tagit del av villkoren nedan. Användarvillkoren är bindande för alla användare. Användaren måste alltid vara uppmärksam på att en bild kan ha ytterligare villkor, som i så fall nämns i samband med nedladdning av bilden. I sådana fall gäller de ytterligare villkoren för dessa bilder.

Användare betyder den person, organisation eller företag som använder bilden.

Villkor i korthet: Dessa användarvillkor är bindande för alla användare.

  • Bilder och dokument från Svenska Ridsportförbundets bildbank kan användas för att illustrera texter och presentationer om svensk ridsport. Bilderna får inte användas i kommersiella sammanhang, som i annonser eller marknadsföring av produkter eller tjänster.
  • I samband med användningen av en bild ska fotografens namn anges på följande sätt: fotografens namn/ridsport.se.
  • För att kunna använda bilder från Svenska Ridsportförbundets bildbank ska användarvillkoren accepteras. En bild från Svenska Ridsportförbundets bildbank får inte överföras till tredje part.
  • Den nedladdade bilden får bara användas en gång. Om bilden ska användas igen måste den hämtas på nytt, eftersom nya villkor kan vara tillämpliga för bilden.
  • Den person, firma eller organisation som använder en bild från Svenska Ridsportförbundets bildbank ansvarar för att användandet sker i överensstämmelse med användarvillkoren.

Användning av bilder från Svenska Ridsportförbundets bildbank

Bilder från bildbanken får, om inte andra villkor är angivna för en viss bild, användas kostnadsfritt för att främja svensk ridsport i text och bild. Användarvillkoren gäller för både tryckt och digitalt bruk.
Bilderna i Svenska Ridsportförbundets bildbank får inte användas i kommersiella syften, till exempel i annonser, eller för marknadsföring, vare sig i tryckt eller digital media.

Bilder får inte användas i andra sammanhang än för att främja svensk ridsport.

Användare

Svenska Ridsportförbundets bildbank vänder sig i första hand till förbundets föreningar, distrikt och till media.
Användaren är ensam ansvarig för all bildanvändning. Användaren är också skyldig att hålla Svenska Ridsportförbundet, som ansvarar för bildbanken, skadeslös från fordringar från bildrättsinnehavare på grund av att användning bryter mot våra användarvillkor.

Rättigheter, begränsningar och datalagring

Användaren har en icke-exklusiv och icke överlåtbar rätt att använda bilder från Svenska Ridsportförbundets bildbank. Bilder får inte tilldelas, licensieras, hyras eller på annat sätt kopieras eller distribueras till tredje part. Rätten att använda bilden måste utövas inom sex (6) månader från nedladdningen av bilden. Användaren får inte lagra bilden för annat än den specifika användningen som tänktes vid nedladdningstillfället. För att säkerställa att bilden fortfarande är tillgänglig, och för att få nya villkor uppdaterade, måste bilden hämtas från Svenska Ridsportförbundets bildbank innan den kan användas igen.

Svenska Ridsportförbundets bildbank förbehåller sig rätten att förbjuda en viss användare att använda bilderna och att dra tillbaka rättigheter till vissa enskilda bilder utan ytterligare förklaring. I samband med ett sådant tillbakadragande ska användaren ta bort den nedladdade bilden och, i den mån det är möjligt, ta bort bilden från var den används.

Angivande av namn

Fotografens namn och Svenska Ridsportförbundets bildbank ska anges så nära bilden som möjligt, enligt följande: fotografens namn/ridsport.se.
Om inget angivande av fotograf eller upphovsman gjorts kan användaren debiteras för att upphovsmannens och / eller rättighetsinnehavarens namn utelämnats.

Ansvar

Svenska Ridsportförbundet är inte ansvarigt för förlust av tillgång till bilder på grund av tekniska fel, force majeure eller andra omständigheter.
Svenska Ridsportförbundet är inte ansvarigt för felaktig bildinformation, vilket beror på felaktig information getts av tredje part.

Felaktig användning

Bilder från Svenska Ridsportförbundets bildbank får inte användas på ett sätt som inte överensstämmer med svensk eller internationell rätt. Bilderna får inte användas på något sätt eller sammanhang som kan uppfattas som kränkande, vilseledande eller olagligt (till exempel pornografisk eller obscent). Bilderna får inte användas på ett sådant sätt att de kan förolämpa eller vara förolämpande för fotografen och / eller personer som förekommer i bilden.
Användaren är ansvarig för eventuella skadeståndsanspråk som kan uppstå till följd av påståenden från upphovsrättsinnehavare eller personer som förekommer på bilden på grund av felaktig användning.

Upphovsrätt

Allt material i Svenska Ridsportförbundets bildbank är skyddat enligt upphovsrättslagen. Det innebär att allt upphovsrättsskyddat innehåll, struktur, design, urval, språk, grafik, bilder, samt all kod, HTML, JavaScript eller liknande skyddas och överförs inte till användaren.

Tvister

Tvister beträffande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor skall bedömas enligt svensk lag av Stockholms tingsrätt.